Zakažite termin pregleda

Hvala! Vaš upit je poslat, očekujte ubrzo odgovor!
Oops! Došlo je do greške, provjerite upisane podatke!

Hronične rane

Hronične rane

Hroničnom ranom se smatra svaka rana koja ne zaraste u periodu od mjesec dana. Ovo je još jedan zdravstveni problem koji je zanemaren u regionu i smatralo se da ne postoji jedan protkol liječenja koji će biti adekvatan za sve vrste rana. Upravo taj protokol liječenja koji je efikasan kod svih tipova i veličina hroničnih rana je u sastavu usluga naše ustanove, i hvatamo se u koštac čak i sa ranama koje su inficirane, te i njih uspiješno liječimo.